ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูกรกช ขันแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูวิไล มีสวนทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกิรณา พรหมรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูวิภาดา นามพรมมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูพันทิพย์ แก้วทาสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4